KURUM BİLGİLERİ
Kurum Adı/Unvanı:ALTINEKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
Adresi:Ölmez Mah. Hastane Cad. No: 31/G ALTINEKİN / KONYA
Telefonu:: 0 (332) 631 21 89                     
Faks No:0 (332) 631 21 89
TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ
Meslek Adı: Büro Görevlisi
Açık İş Sayısı:1
Niteliği (Geçici/Daimi): Sözleşmeli
Deneyim Süresi:
Başvuru Tarihleri:08.04.2019 – 15.04.2019
 
Başvuru Adresi:Ölmez Mah. Hastane Cad. No: 31/G ALTINEKİN / KONYA
İrtibat Kişisi: Yusuf POÇAN
Unvanı: Vakıf Müdürü
Telefonu:0 (332) 631 21 89
E-posta: altinekinsydv42450@hotmail.com
GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ
Yer: ALLTINEKİN KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU
Tarih: 16.04.2019
Saat:13:30
ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Adresi:Ölmez Mah. Hastane Cad. No: 31/G ALTINEKİN / KONYA
Çalışma Süresi: Sürekli
Çalışma Saatleri:08:00-17:00
MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-18yaşını bitirmiş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
4-Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5-4 yıllık Üniversite Mezunu olmak ve iş tanımında belirtilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Muhasebe, Sosyoloji, Psikoloji Bölümlerinden mezun olmak şart.
6-B Sınıfı sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanıyor olmak.
7- Görevini devamlı yapmasına engel olacak, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.
8-Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak. 
9-Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
10-Kamu haklarından mahrum olmama
11- İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.
12-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve tecrübeyi  taşımak.
13- Vakfın ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.
14- Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanıyor olmak.
15- ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 Puan almış olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti
3- (T.C. Kimlik numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli fotokopisi
  1. adet vesikalık fotoğraf
5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)
6-Varsa iş deneyim belgeleri ve sertifikaların fotokopisi ve özgeçmişleri
FORM ONAY BİLGİLERİ
Tarih:08.04.2019
Adı Soyadı: Recep GÜNDÜZ
Unvanı:   Kaymakam V.
Kaşe/İmza: